Развитие ребенка

baby-72224_1280Вот фразы, которые помогут Вам больше рассказать о своем ребенке и понять, что Вас спрашивают о его новых достижениях по-фински:

Vauvasi voi — твой малыш может

itkeä ja äännellä eri tavalla eri tarpeiden mukaan — плакать и издавать звуки по-разному в зависимости от потребности
nostaa päänsä 45 asteen kulman mahallaan ollessaan — поднимать голову на 45 градусов лежа на животе
hymyillä takaisin muille — улыбаться в ответ другим
seurata esineen — отслеживать предмет
viedä kätensä yhteen — сводить ладошки вместе
kääntää päätään kohti ääniä ja puhetta — поворачивать голову в сторону звуков и речи
kurottaa kohti esinettä tai ihmistä — тянуться к объекту или человеку
nukkua yön (viisi tuntia katkeamatonta unta) — спать ночь (5 часов непрерывного сна)

baby-423693_1280

kierähtää ympäri (yhteen tai molempien suuntiin) — оглядываться вокруг (в одном или обоих направлениях)
nukkua ainakin kuusi tuntia yössä heräämättä — спать не менее 6 часов ночью не просыпаясь
haalia esineitä itseään kohti — пододвигать предметы к себе
kannatella päätään istumaan vedettäessä — держать голову при изменении положения в сидячее (имеется ввиду, когда ребеночка пытаются слегка посадить)
alkaa saada hampaita — начинают лезть зубки
panna mielellään esineitä suuhun ja maistella ja imeskellä niitä — брать предметы в рот, пробовать и сосать их
päästää vokaali- ja konsonanttiäänteitä — издавать гласные и согласные звуки
kääntyä äänen suuntaan — поворачиваться в сторону звука

autumn-89183_1280
leikkiä kurkistuleikkiä — играть в «заглядывание» (выглядывать, например, из под одеяла, заглядывать и т.д.)
istua itseäisesti — сидеть самостоятельно
ryömiä, kontata tai karhukävellä — ползать (ползком), ползать на четвереньках, ходить «как мишка».
siirta varmasti esineen kädesta toiseen — перемещать предмет из одной руки в другую
nostaa sormillaan pienen esineen — брать пальцами небольшой предмет
etsia kaatuneita, pudonneita tai kätkettyjä esineitä — искать упавшие, потерявшиеся или спрятанные предметы
syödä useita kiinteitä ruokia — есть новую твердую пищу
syödä omin päin — кушать самостоятельно
juoda kupista — пить из кружечки
noudattaa yksinkertaisia kehotuksia — выполнять простые просьбы
reagoida sanaan ei — реагировать на слово «нет»
kannatella painoaan jaloillan pystyasennossa pidettynä — удерживать вертикальное положение на ногах
seurata 180 asteen kaaren tekevää esinettä — следить за объектом на 180 градусов

yrittää päästä liikkeelle joko ryömimällä, karhukävelemällä, huonekaluihin tukeutuen tai kävelemällä — пытаться перемещаться ползком, медвежьей ходьбой, опираясь на мебель или идя.
nousta seisomaan — стоять
matkia yksinkertaisia ääniä — подрожать простым звукам
käyttää äänensävyjä ilmaistakseen tunteita — использовать интонацию, чтобы выразить свои чувства
siirtää esineitä helposti kädestä toiseen — легко перемещать предметы из одной руки в другую
pitää kuppia tai pulloa — держать чашку (поильник) или бутылочку

puhua ja toistaa sanoja — говорить и повторять слова
käyttää jopa viittäkymmentä sanaa — использовать до 50 слов
vastata kysymyksiin sanoilla kyllä tai ei — отвечать на вопрос словами «да» или «нет»
kävellä itsenäisesti — самостоятельно ходить
syödä omin päin ja juoda kupista — самостоятельно есть и пить из кружки
heittää pallon eteenpäin — бросать мяч вперед
noudattaa yksinkertaisia ohjeita, kuten käännä sivua — следовать простым указаниям, таким как перевернуть страницу
haluta tehdä enemmän asioita omin päin — желание сделать больше вещей самостоятельно
kiinnostua kirjoista ja kuvista — интересоваться книгами и картинками
tunnistaa erilaisia muotoja (ympyrä, neliö, kolmio) — распознавать различные формы (круг, квадрат, треугольник)
ilmaista useita tunteita — выражать новые чувства
leikkiä ja auttaa kotiaskareissa mielellän — играть и охотно помогать с домашними делами
hakea pyytämiäsi tavaroita — по твоей просьбе искать предметы (подавать предметы)
autumn-275920_1280

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *